Júlia Brunet is an interior and graphic design design studio.
Júlia Brunet is the name of the studio. It does not correspond to a physical person but is an idea developed by Mireia Torruella.
We have the necessary experience and knowledge and, above all, we are passionate for the world of design in all of its expresions.
We work in collaboration with a diversity ofprofessionals that allow us to carry out the work  we love with high standards of qualityWetreat each project as if it  wasunique, from its conceptualizationto its execution, with the aim of achievingthe full satisfaction of our customers.

Júlia Brunet és un estudi d’interiorisme i disseny gràfic. El nom prové d’una idea creada per la Mireia Torruella a partir d’un “alter ego” que recull la seva passió incondicional pel món del disseny en totes les seves vessants.
L’estudi ofereix un servei global amb una atenció personalitzada que es transmet a cada detall. Abans d’iniciar els projectes, a la Mireia i el seu equip els agrada conèixer els clients, parlar, compartir impressions per captar la seva personalitat, descobrir on i com se senten còmodes i plasmar-ho en el disseny dels nous espais.
Júlia Brunet compta amb una àmplia experiència en el sector i múltiples projectes realitzats tant en l’àmbit particular com el Contract. Treballant en col·laboració amb un gran equip de professionals de tots els sectors que els permeten dur terme la feina que tant els agrada, i tractar cada projecte com si fos únic, des del concepte fins a l’execució final. El seu objectiu és crear ambients singulars que uneixin funcionalitat i harmonia estètica en un mateix concepte.

Júlia Brunet es un estudio de interiorismo y diseño gráfico. El nombre viene de una idea creada por Mireia Torruella a partir de un “alter ego” que recoge su pasión incondicional por el mundo del diseño en todas sus vertientes.
El estudio ofrece un servicio global con una atención personalizada que se transmite en cada detalle. Antes de iniciar los proyectos a Mireia y a su
equipo les gusta conocer a los clientes, hablar y compartir impresiones para captar su personalidad, descubrir dónde y cómo se sienten cómodos y plasmarlo en el diseño de los nuevos espacios.
Júlia Brunet cuenta con una amplia experiencia en el sector y múltiples proyectos realizados tanto en el ámbito particular como en el de contract. Trabajan en colaboración con un gran equipo de profesionales de todos los sectores que les permiten llevar a cabo el trabajo que tanto les gusta, y tratar cada proyecto como si fuera único, desde el concepto hasta la ejecución final. Su objetivo de crear ambientes singulares que unen funcionalidad y armonía estética en un mismo concepto.