Júlia Brunet is an interior and graphic design design studio.
Júlia Brunet is the name of the studio. It does not correspond to a physical person but is an idea developed by Mireia Torruella and Irene Crespo.
We have the necessary experience and knowledge and, above all, we are passionate for the world of design in all of its expresions.
We work in collaboration with a diversity ofprofessionals that allow us to carry out the work  we love with high standards of qualityWetreat each project as if it  wasunique, from its conceptualizationto its execution, with the aim of achievingthe full satisfaction of our customers.

Júlia Brunet és un estudi d’interiorisme i disseny gràfic. El nom no correspon a una persona física, sinó a una idea creada per Mireia Torruella i Irene Crespo.
Comptem amb l’experiència necessària i, sobretot, amb la passió pel món del disseny en totes les seves vessants.
Treballem en col·laboració amb diversos professionals que ens permeten dur a terme la feina que tant ens agrada, i tractar cada projecte com si fos únic, des del seu concepte fins a la seva execució, amb l’objectiu d’aconseguir la plena satisfacció dels nostres clients.

 Júlia Brunet es un estudio de interiorismo. El nombre no corresponde a una persona física, sino a una idea creada por Mireia Torruella i Irene Crespo.
Contamos con la experiencia necesaria i, sobretodo con la pasión por el mundo del diseño y todas sus vertientes.
Trabajamos en colaboración con diversos profesionales que nos permiten llevar a cabo el trabajo que tanto nos gusta, y tratar cada proyecto como si fuera único, desde el concepto hasta su ejecución, con el objetivo de conseguir la satisfacción de nuestros clientes.